وزیری کد 60

سررسید وزیری 98 مدل : TN-61


سررسید 98 یک روزه وزیری

  • تک رنگ
  • وزیری ته دوخت
  • کاغذ داخله، سفید خارجی
  • جلد سلفونی
  • یووی برجسته