ohone holder 160

هولدر تلفن همراه code : Holder 160


هولدر تلفن همراه یک وسیله مناسب جهت استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی است ، برای مثال هنگامی که شما در سفر هستید و می خواهید از مسیریاب استفاده کنید ، قطعا نگه داشتن تلفن همراه در دست و همزمان رانندگی می تواند خطر آفرین باشد . شما می توانید با قرار دادن این وسیله بر روی داشبورد  و متصل کردن تلفن همراه به آن توسط مگنتی که به پشت موبایل متصل می شود . می توانید این کار را انجام دهید .