phone holder 140

هولدر موبایل code : holder 140


استفاده از هولدر موبایل برای مکالمه و یا تماشای فیلم در حین رانندگی مناسب است تا بتواند سفر های خود را بهتر و با خیال راحت تر طی می کند.
با قرار دادن قطعه مگنت این هولدر به پشت تلفن همراه خود می توانید به راحتی تلفن همراه خود را بر روی هولدر ثابت نگهدارید و از آن استفاده کنید