phone holder 110

هولدر تلفن همراه code : Holder 110


گاهی اوقات شما در سفر های کوتاه و یا طولانی خود نیاز دارید که از تلفن همراه خود استفاده کنید . ولی نگهداری تلفن همراه در حین رانندگی می تواند بسیار خطر آفرین باشد . به همین دلیل استفاده از هولدر موبایل هم به راحتی کار خود را انجام دهید و هم از خطر استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی توسط این هولدر کاهش دهید .