جاموبایلی 1had .code s011


وسیله ای کاربردی برای ماشین ویا محل کار شما برای قراردادن موبایل شما و شما می توانید از آن به راحتی استفاده کنید این جا موبایلی ها با اهنربایی که دارد و تکه آهنربایی که پشت گارد موبایل شما قرار میگیرد به موبایل شما متصل می گردد .