دستگاه دوخت kangaro مدل HS-10 EN

دستگاه دوخت kangaro مدل HS-10 EN


دستگاه دوخت kangaro مدل HS-10 EN

  • دارای سوزن کش
  • تعداد برگ قابل منگنه 20 برگ
  • گنجایش مخزن 100 سوزن