کیف پیک نیک

14 کالا

 • کیف پیک نیک کد : 100

  تماس بگیرید
  4 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 4 عدد بشقاب ملامین، 4 عدد لیوان، 4 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد تخته برش پلاستیکی 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد چاقوی پنیر با دسته پلاستیکی 1عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی جنس: 300*600D پلی استر
 • کیف پیک نیک کد : 110

  تماس بگیرید
  دارای محفظه خنک نگهدارنده، دارای نگهدارنده پتو و بطری در دو طرف (قابل جدا شدن)، دسته دار 1 عدد زیرانداز پلی استر با پوشش  ضد آب  (اندازه :  135*115 سانتی متر) 4 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 4 عدد بشقاب ملامین، 4 عدد لیوان، 4 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی…
 • کیف پیک نیک کد : 120

  تماس بگیرید
  محفظه خنک نگهدارنده بزرگ، دارای جیب در دو طرف، دسته دار 1 عدد زیرانداز پلی استر با پوشش  ضد آب  (اندازه :  135*115 سانتی متر) 4 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 4 عدد بشقاب ملامین، 4 عدد لیوان، 4 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی 1 عدد چاقوی پنیر با دسته…
 • کیف پیک نیک کد : 130

  تماس بگیرید
  محفظه خنک نگهدارنده بزرگ، دارای جیب در دو طرف، دسته دار 1 عدد زیرانداز پلی استر با پوشش  ضد آب  (اندازه :  135*115 سانتی متر) 4 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 4 عدد بشقاب ملامین، 4 عدد لیوان، 4 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی 1 عدد چاقوی پنیر با دسته…
 • کیف پیک نیک کد : 140

  تماس بگیرید
  نگهدارنده بطری قابل جدا شدن در دو طرف 6 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 6 عدد بشقاب ملامین، 6 عدد لیوان، 6 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته چوبی 1 عدد چاقوی پنیر با دسته چوبی 1 عدد تخته برش پلاستیکی 1 عدد ظرف کره
 • کیف پیک نیک کد : 150

  تماس بگیرید
  4 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 4 عدد بشقاب ملامین، 4 عدد لیوان، 4 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی 1 عدد چاقوی پنیر با دسته پلاستیکی 1 عدد تخته برش پلاستیکی
 • کیف پیک نیک کد : 160

  تماس بگیرید
  1 عدد زیرانداز  پلی استر با پوشش  ضد آب  (اندازه :  135*115 سانتی متر) 4 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 4 عدد بشقاب ملامین، 4 عدد لیوان، 4 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی 1 عدد چاقوی پنیر با دسته پلاستیکی 1 عدد تخته برش چوبی
 • کیف پیک نیک کد : 170

  تماس بگیرید
  نگهدارنده بطری قابل جدا شدن 1 عدد زیرانداز پلی استر با پوشش  ضدآب  (اندازه :  135*115 سانتی متر) 4 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 4 عدد بشقاب ملامین، 4 عدد لیوان، 4 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی 1 عدد چاقوی پنیر با دسته پلاستیکی 1 عدد تخته برش چوبی
 • کیف پیک نیک کد : 180

  تماس بگیرید
  نگهدارنده بطری قابل جدا شدن بند مخصوص بستن پتو 2 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 2 عدد بشقاب ملامین، 2 عدد لیوان، 2 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی 1 عدد چاقوی پنیر با دسته پلاستیکی 1 عدد تخته برش پلاستیکی 1 عدد فلاکس استیل با حجم 1000ml
 • کیف پیک نیک کد : 190

  تماس بگیرید
  4 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 4 عدد بشقاب ملامین، 4 عدد لیوان، 4 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد چاقوی پنیر با دسته پلاستیکی 1 عدد تخته برش پلاستیکی 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی، 1عدد ظرف کره پلاستیکی
 • کیف پیک نیک کد : 200

  تماس بگیرید
  نگهدارنده بطری قابل جدا شدن بند مخصوص بستن پتو 2 عدد کارد و قاشق و چنگال استیل با دسته پلاستیکی، 2 عدد بشقاب ملامین، 2 عدد لیوان، 2 عدد دستمال سفره کتان، 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی 1 عدد چاقوی پنیر با دسته پلاستیکی 1 عدد تخته برش پلاستیکی 1 عدد زیر انداز با پوشش عایق رطوبت
 • کیف پیک نیک کد : 210

  تماس بگیرید
  1 عدد زیرانداز پلی استر با پوشش  ضدآب  (اندازه :  135*115 سانتی متر) 4 عدد کارد و چنگال با دسته پلاستیکی سفید، 4 عدد فنجان  قهوه خوری استیل با دسته پلاستیکی، 4 عدد بشقاب ملامین، 4 عدد لیوان، 4 عدد دستمال سفره کتان، 2 عدد ظرف مخصوص شیر و شکر 1 عدد نمکدان ، 1 عدد فلفل پاش 1 عدد درب بطری بازکن با دسته پلاستیکی 1 عدد چاقوی پنیر…