تخته پاک کن وایت برد پلیکان مغناطیسی

1 کالا

  • تخته پاک کن وایت برد پلیکان 01210 ebn:cod

    تخته پاک کن وایت برد پلیکان 01210 ebn:cod

    تماس بگیرید
    تخته‌پاک‌کن پلیکان به دلیل اتصال آسان به وایت برد، قابلیت حرکت روان روی آن. داشتن دو جای ماژیک، ابزار مناسبی است مدرسه، اداره و حتی خانه‌ای استفاده شود. وجود نیروی مغناطیسی با وارد کردن حداقل نیرو تخته‌پاک‌کن را روی وایت‌برد حرکت کند.