کتاب نفیس با قاب و کاور

هیچ محصولی یافت نشد.

کتاب های نفیس چرمی چیست؟
کتاب های نفیس چرمی کتاب هایی از جنس چرم می باشند.زیبایی کتاب های نفیس چرمی ازنظر زیبایی قابل مقایسه با دیگر انواع کتاب های نفیس نمی باشد. یکی از بهترین محصولاتی که میتواند به عنوان هدیه ی تبلیغاتی مورداستفاده قرارگیرد قطعا کتاب خواهدبود.ازجمله مزیت های هدیه دادن کتاب به عنوان تبلیغات این است که اولا سبب ترویج فرهنگ کتابخوانی میشود ثانیا به شکل مستقیم در کتاب خوان شدن مخاطب تاثیر خواهد داشت.
از جمله کتابهای نفیس که درسایز ها وشکل های گوناگون می توان به عنوان هدیه ی تبلیغاتی استفاده کرد:
قران نفیس ونهج البلاغه نفیس ومفاتیح نفیس وشاهنامه نفیس ودیوان حافظ نفیس ورباعیات خیام نفیس وبوستان وگلستان سعدی نفیس و…
نکته ی مهم درکتاب نفیس جلد وجعبه ی ان وهمچنین قرارگیری متن در حاشیه ی کتاب نفیس است.درواقع بعداز انتخاب وکیفیت جعبه وجلد کتاب بررسی تصاویر وخط کتاب وتذهیب راباید بررسی نمود.

نکات مهم در خریداری کتاب های نفیس برای هدایای تبلیغاتی:
1-جعبه وجنس جلد کتاب نفیس:
عموما در ساخت جلد وجعبه ی کتاب های نفیس از چرم طبیعی وترمو وگالینگور وسلفون استفاده میشود.دراین میان قاعدتا چرم طبیعی بادوام تر وزیباتراست اما قیمت ان نسبت به سایر جنس های دیگر است.ترمو مشابه چرم طبیعی بوده است ولی قیمت ان ارزانتر می باشد واز کیفیت بالایی برخوردارمی باشد.
2-جنس کاغذ کتاب نفیس:
عمدتا از کاغذ های معطر وکاغذ گلاسه وکاغذ تحریر در کتاب های نفیس استفاده می گردد.کاغذمعطر دراین میان زیبایی بیشتری دارد امادر مقابل قیمت ان بالاتراست.همچنین ضخامت کاغذ یا همان گرماژ نیز بسیار مهم است کاغذ هایی که ضخامت بالایی دارند معمولا کیفیت بالاتری هم دارند ولی ضخامت زیاد در کتاب های کهضخامت ان زیاد است توصیه نمی گردد.کاغذ گلاسه دارای شفافیت می باشد ظاهرزیایی نیز دارد این کاغذ چیزی بین کاغذ معطر وگلاسه است.قیمت کاغذ گلاسه در مقایسه باسایر کاغذها مناسب تراست.
3-اندازه یاقطع کتاب نفیس:
سه نوع قطع در کتاب های نفیس مورداستفاده قرارمیگیردقطع رحلی وقطع وزیری وقطع جیبی.قطع رحلی 35در25سانتی متراست.قطع وزیری17در25سانتی متراست.قطع جیبی 12در17می باشد.دربین این سه نوع قطع وزیری رایج تر وکاربردی تراست.
4-نوع چاپ کتاب نفیس:
معمولا چاپی که در کتاب های نفیس مورداستفاده قرارمی گیرد چاپ چهاررنگ می باشدکه در چاپ چهاررنگ از رنگ های مشکی وزردوقرمز وابی استفاده می شود.امارنگ به کاررفته در کتاب های نفیس محدود به این چهاررنگ نمی باشد بلکه طیفی ازاین رنگ است.چاپ باید واضح وبدون سایه باشد.هم چنین از مرکب باکیفیت استفاده گردد.برای تشخیص مرکب نامرغوب از مرکب مرغوب می توان از طریق استشمام بوی ان متوجه شد زیرا مرکب نامرغوب بوی ناخوشایندی دارد.
5-کاور کتاب نفیس:
به منظور دوام بیشتر وحفظ شکل کتاب باگذشت زمان برای کتاب های نفیس جعبه یاقاب طراحی می گردد.معمولا قاب یاکاور کتاب های نفیس دردونوع کشویی یادرب دار ساخته میشوند.در نوع درب دار کتاب درون جعبه قرار داده میشود وسپس درب ان بسته میشود.درنوع کشویی کتاب نفیس به صورت کشویی داخل کاور گذاشته میشود.
6-نوع خط کتاب نفیس:
درکتاب های نفیس از خط نسخ وخط نستعلیق وتایپی استفاده می گردد.ساده ترین نوع این خط ها خط تایپی است که بوسیله کامپیوتر صورت می گیرد.خطنستعلیق خط خوشنویسی فارسی درایران محسوب می شود که بیشتر در دیوان اشعاربه کارمی رود.در خط نسخ شکل حروف مشابه ریحان وثلث است.خواندن این نوع خط ساده می باشد.خط نسخ بیشترین کاربرد رادر قران دارد.
7-تذهیب کتاب نفیس:
تذهیب کردن کتاب های نفیس درواقع مجموعه ای از نقش های زیبا هستند که نقاشان به منظور زیباسازی کتاب های نفیس ازجمله قران ودیوان اشعار و..به کار می گیرند.
8-صحافی کتاب نفیس:
صحافی کتاب های نفیس بخش مهم در تولید کتاب نفیس هستند.درکتاب های باکیفیت زمان داغکوب کردن تغییررنگ ایجادشده درسطح جلدکتاب کاملا یکنواخت است.اما داغکوب کردن در کتاب های بی کیفیت به صورت تغییررنگ کم رنگ وپررنگ مشاهده می شود.نکته ی مهم دیگر در صحافی کتاب های نفیس دوخت کتاب ولب برگردان کردن روکش کتاب وهم چنین چسب کاری کتاب می باشد که حتما باید به انها توجه نمود.
9-نوع ترجمه قران نفیس:
ترجمه های گوناگونی برای قران نوشته شده اند.دراین میان ترجمه ی الهی قمشه ای مورد توجه بیشتری قراردارد علت ان ترجمه ی روان ویژه وخاص ان است که در قران های نفیس بیشتر استفاده می شود.

سابقه ناشران درچاپ کتاب های نفیس چه اهمیتی دارد؟
سابقه ی ناشران در چاپ کتاب های نفیس بسیار مهم می باشد .ناشران متعهد به چاپ کتاب های نفیس باکیفیت می پردازند.چاپ کتاب های نفیس بسیار مهم است ویک پروژه بزرگ به حساب می ایند .بنابراین چاپ این کتاب ها باید توسط ناشران معتبر صورت گیرد.

کتاب های نفیس چه موضوعاتی رادر بر می گیرند؟
معمولا کتاب های نفیس محتوای مربوط به خوشنویسی وتذهیب ونقاشی وعکس ونگارگری رادر برمی گیرند.
خوشبختانه از کتاب های نفیس در کشورمان به خوبی استقبال می شود.ایران کشور غنی از لحاظ اثارفرهنگی است که در نتیجه سبب تولید کتاب های نفیس فراوانی شده است.کشورهای دیگر از جمله ترکیه ومصرنیز کتاب های نفیسی موجوداست اما ازلحاظ کمیت این کتاب ها در کشورمان بیشتراست.اما باهمه ی این موارد کیفیت این کتاب های نفیس در کشورمان موردقبول نبوده ونیاز به توسعه ی بیشتری دارند.