چاپ کاتالوگ تبلیغاتی

کاتالوگ

چاپ کاتالوگ تبلیغاتی

چاپ کاتالوگ تبلیغاتی

چاپ کاتالوگ تبلیغاتی مجموعه ای از محصولات ارائه شده یک شرکت با ریزترین اطلاعات مورد نیاز برای فروشنده کالا یا خدمات می گويند.

در واقع کاتالوگ ها برای اشخاصی که رابط میان تولید کننده و مصرف کننده هستند، تهیه می شود.

این اشخاص خریداران عمده یا کسانی هستند که نقش مثلا فروشنده یا مغازه دار، نقش واسطه میان ارائه دهنده خدمات مانند شرکت های مخابراتی و …را بازی می کنند.

کاتالوگ ها برای معرفی کالا یا خدمات به این اشخاص یا موسسات، تهیه می گردند.

اطلاعاتی هستند که تنها به درد آنها می خورد و این اطلاعات لازم نیست برای مصرف کننده مفهومی داشته باشد.

اگر شما تولید کننده یک محصول آرایشی و بهداشتی باشید، کاتالوگ شما برای داروخانه ها، مغازه دارها و یا واسطه های پخش این محصولات تهیه و توزیع می گردد.

طراحی و چاپ کاتالوگ ها معمولا گران است و به تعداد مورد نیاز چاپ می شود.

چاپ آنها محدود است و برای تعداد خریداران و عرضه کنندگان عمده ای که شرکت شما با آنها کار می کنند، تهیه و چاپ می گردند.

گرم کاغذ آنها معمولا بالای 200 است و از کاغذهای کلفت در طراحی و چاپ آنها استفاده می شود.

اندازه و سایز و تعداد برگ های آن نیز بسته به نیاز شما و سلیقه تان متفاوت می باشد و از الگوی خاصی تبعیت نمی کنند.

از نظر مدل چاپ کاتالوگ تبلیغاتی وجود دارد چاپ و طراحی کاتالوگ تبلیغاتی

  • لت دار
    منگنه ای
    سیمی

نوع لت دار آن بیشترین استفاده را در طراحی بروشورها دارد

نوع منگنه ای بیشتر در بروشورها استفاده می شوند.

کاتالوگ ها به ندرت منگنه ای هستند و بیشتر سیمی و لت دار هستند.

نوع سیمی کاتالوگ به دلیل هزینه بالایی که در طراحی و چاپ دارند، کمتر استفاده می شود.

انواع کمی از کاتالوگ ها به صورت سیمی چاپ می گردند.