چاپ لیوان کاغذ تبلیغاتی

چاپ لیوان کاغذ تبلیغاتی

چاپ لیوان کاغذ تبلیغاتی

چاپ لیوان کاغذ تبلیغاتی

نوعی از چاپ رایانه ای است که از گرما برای انتقال رنگ بر روی صفحه چاپ استفاده می کند.

صفحه چاپ می تواند از جنس پلاستیک، کاغذ چاپگر، کاغذ پوستر و یا پارچه باشد.حریرگیفت

چاپ لیوان کاغذ تبلیغاتی از رنگ های cmyo  سی ام وای او استفاده می کنند که با رنگ های داخلی سی ام وای کی cmyk تفاوت بسیاری دارند.

در این چابگرها رنگهای مشکی به خاطر شفافیت و براقی عکس پس از روکش کاری حذف می شود.

روکش لایه نازکی  است که عکسی که چاپ شده را از نور ماورابنفش و هوای آزاد مصون نگه می دارد.

 خطر رنگ پریدگی را بسیار کاهش می دهد و اینکه حتی عکس را ضد آب می نماید.

هدایای  تبلیغاتی

در مجموعه ابن سینا شما می توانید بر روی اجناس و  کالاهای متفاوتی عکس، نوشته، لوگو و تبلیغات برند خود را چاپ نمایید.

اکثر چاپگرهای  تصعیدی به  منظور چاپ  عکس طراحی و ساخته شده است.  تحریرگیفت

تصعید زمانی روی می دهد که از حالت جامد به صورت مستقیم و بدون عبوری از حالت مایع به حالت گاز تبدیل می شود.

به عنوان مثال یخ خشک (دی اکسید کربن جامد) است که با قرار  گرفتن در هوای ازاد به صورت گاز در می آید.

نحوه کار چاپگر تصعیدی

برروی چاپ افشانده شود رنگ قبل از عملیات چاپ بر روی یک نوار سلفونی ذخیره شده است.

فروشگاه ابن سینا در نظم و سرعت تحویل حرف اول را در سطح کشور می زند.

این نوار رنگی از سه صفحه رنگی مجزا و یه صفحه روشن تشکیل شده است.

اعم است از:( سیان، مجنتا، و زرد )  که حاوی موادی برای روکش کاری نهایی بروی عکس است.

هر صفحه رنگی دقیقا به اندازه کاغذی است که بروی آن چاپ می شود.

سالنامه جدید را اگر می خواهید اولین نفر باشید در فروشگاه ابن سینا می توانید پیدا کنید.

فروشگاه تحریر گیفت این لایه رنگ را در برابر تصعید دوباره در لحظه دوباره قرار گیری در دمای بالا و یا مکان های گرم حفاظت می کند و از رنگ پریدگی جلوگیری می کند.